Zapisy

Zapraszamy wszystkich do udziału w biegu.

Zapisz się

Każdy uczestnik otrzyma techniczną koszulkę startową oraz pamiątkowy medal za udział.
Pakiety startowe odbierać można od dnia 2 września w dniach i godzinach pracy Biura Zawodów, zgodnie z Rozdziałem VII regulaminu.

Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia listy startowej / zgłoszeń w momencie przekroczenia limitu ilości zgłoszonych Uczestników biegu.

Pierwszeństwo udziału w biegu mają osoby, które zapisały się i uiściły wcześniej opłatę startową.

Zapisy osób chorych na mukowiscydozę przyjmowane są poprzez przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego na adres e-mail PTWM: zawody@ptwm.org.pl

II BIEG PO ODDECH formularz zgłoszeniowy