Wolontariat

Poszukujemy wolontariuszy m. in do obsługi Biura Zawodów, zabezpieczenie trasy, obsługi linii startu/mety, do wręczania medali.

W celu zgłoszenia się jako wolontariusz do 4 charytatywnego Biegu po oddech prosimy o wypełnienie niniejszego formularza. Jednocześnie informujemy, że wypełnienie formularza nie jest jednoznaczne z przyjęciem do grona wolontariuszy. Po wypełnieniu prosimy o oczekiwanie na odpowiedź. Każdy otrzyma ją w ciągu dwóch tygodni od momentu wypełnienia z informacją czy został przyjęty.

Jeżeli będziesz wolontariuszem podczas Biegu po Oddech, a jesteś osobą niepełnoletnią – koniecznie pobierz z naszej strony zgodę rodzica/opiekuna prawnego na Twój udział w wolontariacie. Możesz wydrukować formularz lub poprosić rodzica/opiekuna o odręczne sporządzenie dokumentu o tej samej treści. Zgodę należy dostarczyć do organizatora  podczas  spotkania organizacyjnego.

W jakich dniach deklarujesz swoją dostępność?
31 sierpnia 2019 (sobota) 14:00 – 20:001 września 2019 (niedziela) 7:00 – 15:00

Do jakich zadań chciałbyś być przydzielony jako wolontariusz?
Biuro zawodówObsługa linii startu/metyObsługa trasyObsługa expoObsługa punktu odżywczegoObsługa fotoInne...

Czy potrzebujesz noclegu?
TakNieInne...

Akceptuję Regulamin wolontariatu (Regulamin).

Oświadczenie rodziców wyrażających zgodę na wolontariat swojego niepełnoletniego dziecka. (Pobierz)

Klauzula informacyjna (Pobierz)

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych; RODO), wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą moich danych osobowych podanych powyżej, w tym: imienia, nazwiska, numeru telefonu, adresu email

* Wszystkie pola muszą być wypełnione.