Wolontariat

Poszukujemy wolontariuszy m. in do obsługi Biura Zawodów, zabezpieczenie trasy, obsługi linii startu/mety, do wręczania medali.

W celu zgłoszenia się jako wolontariusz do charytatywnego Biegu po oddech prosimy o wypełnienie niniejszego formularza. Jednocześnie informujemy, że wypełnienie formularza nie jest jednoznaczne z przyjęciem do grona wolontariuszy. Po wypełnieniu prosimy o oczekiwanie na odpowiedź. Każdy otrzyma ją w ciągu dwóch tygodni od momentu wypełnienia z informacją czy został przyjęty.

Jeżeli będziesz wolontariuszem podczas Biegu po Oddech, a jesteś osobą niepełnoletnią – koniecznie pobierz z naszej strony zgodę rodzica/opiekuna prawnego na Twój udział w wolontariacie. Możesz wydrukować formularz lub poprosić rodzica/opiekuna o odręczne sporządzenie dokumentu o tej samej treści. Zgodę należy dostarczyć do organizatora  podczas  spotkania organizacyjnego.

[contact-form-7 id=”454″ title=”Wolontariat”]