Zapisy CF

4 BIEG PO ODDECH 1 września 2019

Formularz zgłoszeniowy dla osób chorych na mukowiscydozę

Zapisy od 1 marca 2019 r.

Zanim wypełnisz formularz zapoznaj się z regulaminem.

Płeć
kobietamężczyzna

Kategoria wiekowa

Rodzaj i rozmiar koszulki:

Oświadczam, że: zapoznałem/am się z regulaminem imprezy oraz, że jestem zdolny/a do udziału w zawodach i startuję na własną odpowiedzialność. Opłata startowa w kwocie 10 zł, będzie pobierana w biurze w dniu zawodów.

Rozmiary koszulek