Sponsorzy/Partnerzy

Patronat Honorowy:


Łukasz Szumowski
– Minister Zdrowia

Witold Kozłowski
– Marszałek Województwa Małopolskiego

Piotr Bąk
– Starosta Tatrzański

Leszek Dorula
– Burmistrz Miasta Zakopane

PFRON
Państwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych

Justyna Kowalczyk
– polska biegaczka narciarska

Sponsorzy:

Partnerzy biegu:

Patronat medialny