Sponsorzy/Partnerzy

Patronat Honorowy:


Jacek Krupa
– Marszałek Województwa Małopolskiego

Piotr Bąk
– Starosta Tatrzański

Leszek Dorula
– Burmistrz Miasta Zakopane

Dorota Habich
– p.o. Prezesa Zarządu PFRON

Justyna Kowalczyk

Sponsorzy:

Partnerzy biegu:

Patronat medialny