Sponsorzy/Partnerzy

Patronat Honorowy:


Piotr Bąk
– Starosta Tatrzański

Łukasz Szumowski
– Minister Zdrowia


Witold Kozłowski
– Marszałek Województwa Małopolskiego

Leszek Dorula
– Burmistrz Miasta Zakopane

Justyna Kowalczyk
– polska biegaczka narciarska

Sponsorzy:

Partnerzy biegu:

Patronat medialny