Wyniki

7 Bieg po Oddech w Zakopanem

4 września 2022 r.