9. Bieg po Oddech

Informacja dla osób poniżej 18 roku życia

Informujemy, iż osoby poniżej 18 roku życia zobowiązane są dostarczyć pisemną zgodę opiekuna prawnego na udział w zawodach. Formularze będą dostępne w biurze zawodów. W razie potrzeby oświadczenia można pobrać ze strony biegu www.bieg.oddychaj.pl w zakładce do pobrania.