9. Bieg po Oddech

Odbiór pakietów startowych przez osoby upoważnione

W biurze zawodów będzie możliwość odbioru pakietów startowych przez osoby upoważnione. W takim przypadku, osoba odbierająca pakiet powinna posiadać pisemne upoważnienie podpisane przez Uczestnika Biegu.