Aktualności

Informacja dla osób poniżej 18 roku życia

Informujemy, iż osoby poniżej 18 roku życia zobowiązane są dostarczyć pisemną zgodę opiekuna prawnego na udział w zawodach. Formularze będą dostępne w biurze zawodów. W razie potrzeby oświadczenia można pobrać ze strony biegu www.bieg.oddychaj.pl w zakładce do pobrania.

Koniec zapisów online na II Bieg po oddech

Zapisy online na II Bieg po oddech są już nieaktywne. Chętni do wzięcia udziału w biegu na rzecz chorych na mukowiscydozę mogą jeszcze zapisać się w biurze zawodów. Przypominamy również, że pakiety startowe będą przygotowane wyłącznie dla osób, które opłaciły swoje zgłoszenie. Oznacza to, że jeżeli ktoś zapisał się na bieg i nie opłacił pakietu startowego, a będzie chciał wziąć udział w biegu, będzie musiał ponownie zapisać się w biurze zawodów.

Ważna wiadomość dla zawodników

Ważna wiadomość dla zawodników – osoby, które zdecydują się wziąć udział w biegu z kijkami do Nordic Walking, będą proszone o ustawienie się na starcie, za wszystkimi biegaczami. Jednocześnie informujemy, że czas mierzony podczas zawodów jest czasem netto. Oznacza to, że dopiero po przekroczeniu linii startu rozpocznie się odliczanie czasu, a zakończy po przekroczeniu linii mety.